Setkali jsme se na ...

KURZ INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Vypracování a prezentace vlastního, psychoterapeutického, integrativního stylu. 

14.-15.4.2018 jsem se zúčastnil kurzu, který odkryl schopnosti a dovednosti každého terapeuta, který byl přítomen. Jak jeho silné, tak jeho slabé stránky. 

Dále jsme se otevřeli téma etiky, terapeutických hranic a kompetencí. Výsledkem tohoto bloku pro mě osobně je zamyšlení nad tím, jak a kam se dá terapie posouvat a přinášet klientům co nejčitelnější terapeutické prostředí. 

Těším se na další blok

www.skaluvinstitut.cz

...KURZU INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Integrativní psychoterapeutické a supervizní modely a jejich využití v psychoterapeutické praxi a výcviku.

10.-11.3.2018 Narativní a procesuální model, práce s pod-osobnostmi a rolemi, Cyklický model, Vývojové modely, anti opresivní praxe.

Transteoretický přístup založený na kompetenci, Integrativní Formulace případu,

https://www.skaluvinstitut.cz/

Zajímavý a inspirativní kurz. Vyzkoušet si 7 rovin supervize a mít možnost nahlédnout komplexně na jednotlivé úrovně supervize bylo velkým přínosem.

Ambroziáda Plzeň - Horní bříza

český turnus

Na českém turnuse se sešlo 110 dětí, které pod vedení lektorů nacvičili 13 projektů, které představili na závěrečném festivalu svým rodičům.

V roli metodika prevence se mi naskytla příležitost spolupracovat s úžasnými mladými lidmi, kteří celému turnusu dali správé světlo a tempo.

Výborná zkušenost a těším se na další.

www.ambroziada.cz


Amroziáda 2017

Chorvatsko

Na tomto turnuse 21.-29.7. jsme s dětmi natočili krátký filmek pod názvem INFIKOVANÁ VODA a bylo moc dobře. Sešla se velmi dobrá parta dětí, ale i personálu, který pracoval na 110%.

Zde v Ambroziádních zprávách máte příležitost nahlédnout, jak takový turnus u moře vypadá a co se tam všechno dělá.

Rozumíte svým dětem?

TÉMA: POTŘEBY A ZTRÁTY VAŠICH DĚTÍ

3.6. 2017 se uskutečnil 1/5 workshopů. Atmosféra byla opravdu příjemná. Účastníci tak měli přležitost nejenom se dozvědět, jak s nepohody jejich dětí může pracovat škola, a jak tento proces mohou podpořit oni sami doma.

Nebylo to však jen o dětech, ale podívali jsme se taky na nepohody účastníků, které mohou ovlivňovat vztah s jejich dětmi.

Zní Vám to zajímavě? Taky řešíte nepohody se svými dětmi? Aktuálně připravuji druhý díl workshopu.

VIDEO KE SHLÉDNUTÍ

...mezinárodní psychoterapeutické konferenci

USA - Colorado - Denver

Cesta do Denveru se vyplatila. Přítomni byli opravdu osobnosti psychoterapeutického světa jako: Lorna Smith Benjamin, Marvin Goldrfried, Jeff E. Harris a Yudit B. Maros, která byla pro mě velkou inspirací a další.

Za D-poradnu jsem přednášel téma: Integrativní psychoterapie v pedagogice volného času, kterou aplikujeme v PADASFM z.s. Bylo velmi pozitivní zjištění, že přístup, který máme se významně prolíná s tématy ostatní přednášejících.

Tímto děkuji PhDr. Magdaléně Frouzové za tuto příležitost. Otevřely se mi tak další možnosti práce a profesního růstu, který by mě jinak nenapadl. Těším se na příští rok.

SEPI

Informace v nás

workshop pro podnikatelský klub GWC

Před pár týdny proběhl první workshop ve spolupráci s firmou RENUX s.r.o. Tento workshop jsem připravil s Ing. Věrkou Novotnou jako vzdělávací program pro členy klubu GWC a.s.

Účastníci si mohli na sobě vyzkoušet, jak je ovlivňují a utvářejí informace, kterými komunikují v pracovním i rodiném životě.

Jak to na workshopu vypadalo se můžete podívat na mých FB stránkách.

Podnikání u vína 3

večer kontaktů ve Frýdku-Místku

Příjmený a krásný večer ve společnosti mnoha zajímavých a podnikavých lidí, které spojuje vášeň k vínu. Setkali jsme se 2.3.2017 a předpokládaný konec v 22:00 se trochu víc protáhl. Vůbec to však nevadilo, protože bylo o čem si povídat.

Možnost takového večera může využít každý kdo podniká nebo vytváří nějaký projekt a nebo ji i zavedená firma, která ráda rozšíří svůj kontaktní potenciál.

https://grandwineclub.cz/

... přednášce PODNIKATEL vs. RODIČ

Dne 19.1.2017 se ve Frýdku-Místku uskutečnila akce Večer kontaktů se členy klubu GWC a D-poradna zde byla požádána o krátký tematický příspěvek, ve kterém se členové měli možnost zastavit
a zamyslet nad tím, kolik jejich času věnují rodině a kolik své práci.

Zabývali jsme se otázkami priorit, plánování, ale hlavně tomu, jak vše prožíváme. Jaké to může mít dopady na naši firmu, zaměstnance, ale také na naši rodinu a nás samotné. Přijde Vám to jako zajímavé téma? Sledujte tyto stránky a brzy se dozvíte další příležitosti, kde se se mnou setkat.

...Podnikání u vína 2

16.11.2016 jsem znovu prezentoval spektrum služeb, které D-poradna poskytuje. Znovu mě setkání přesvětčilo o tom, že kontaktní potenciál přítomných je neuvěřitelný. Setkal jsem se s podnikateli z oblastí energií, koučingu, investic, IT technologií on-line marketingu ...
Začínáte podnikat? Podnikáte? Máte firmu? Potřebujete podpořit v rozjezdu nebo najít kvalitní obchodní partnery?
U sklenky vína jde vše. Pokud Vás tato myšlenka zaujala neváhejte mě v čas kontaktovat a na další setkání můžete přijet se mnou.

https://grandwineclub.cz/

...Podnikání u vína

17.10.2016 - se uskutečnilo setkání podnikatelů u večerního vína. Kde si mohli vyměnit zkušenosti a navázat kontakty pro další spolupráci. Musím osobně říct, že se každý den nestává, aby se u jednoho stolu sešlo tolik podnikavých, kreativních a nápaditých lidí.
Pro D-poradnu to znamenalo získání hned dvou partnerů, se kterými připravujeme vzdělávací program na rok 2017. Máte se na co těšit.

... akci Den proti chudobě

Dne 17.-18.10.2016 pořádala Slezská diakonie ve Frýdku-Místku akci Den proti chudobě. Organizace Bílý nosorožec o.p.s. ve spolupráci s D-poradnou připravili prožitkovou besedu pro studenty gymnázia a zdravotní školy.
Se studenty jsme probírali nejen jejich názor na sociální politiku, ale hlavně jsme se bavili o jejich pocitech spojené s životními ztrátami. Vedli jsme diskusi o tom, jak by oni řešili krok za krokem sitauci, když by se ocitli z minuty na minutu bezdomovci.