Kde je vůle, tam je cesta.

S čím Vám mohu pomoci?

Všude tam, kde se o svých nepohodách obáváte mluvit

Partnerské vztahy

Žárlivý partner, konfliktní vztahy, závislostní vztahy, přitahuji stále stejný typ partnerů a chci to změnit, neumím si udržet dlouhodobě vztah

Rodinné vztahy

Manželské vztahy, děti (šikana ve škole, volba povolání ...), vztahy se svými dětmi, vztahy s prarodiči. Vztah se závislým členem rodiny (gambling, alkohol, drogy...)

Pracovní vztahy

Konfliktní vztahy na pracovišti, vymezení se nadřízenému a kolektivu, osobní hranice, tréma, nervozita, úzkost, nezvládám si dlouhodobě udržet pracovní pozici

UMÍM VÁM POMOCI POJMENOVAT NEPOHODU, KTERÁ OVLIVŇUJE VAŠE JEDNÁNÍ, VZTAHY, KTEROU SI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ NEUVĚDOMUJETE, A ZMĚNIT JI. 

Jak spolupráce probíhá

❈ První setkání

Cílem je vzájemně se poznat a rozhodnout se, zda pokračovat v trvalé spolupráci či nikoliv.

- Seznámíte mě s Vaší nepohodou.
- Představím Vám můj přístup.
- Domluvíme se na pravidlech spolupráce.

- Nebude-li nic bránit spolupráci domluvíme se na
5 základních sezeních. Četnost setkávání je dle Vaší volby.

Doporučený postup.

❈ Pravidelná spolupráce

Bude pro Vás obdobím, kterým budeme postupně měnit NEVÍM na VÍM.
- Spolupráce může být individuální nebo skupinová.
- Doba tohoto procesu změny je individuální.
- Cílem je Vaše vnitřní spokojenost a umění každodenní, přirozené orientace ve vztazích.

"Investujte energii do vztahů, věcí a činností, které Vám přinášejí pohodu."

Poradenství
Cílem je Vám pomoci v co nejkratším čase najít optimální řešení Vaší životní situace.

Terapie
Hledáme společně odpovědi, které Vám trvale změní kvalitu Vašeho života.

Integrativní přístup

Je přístup, který mi dává možnost využít směr nebo jejich kombinaci k nalezení odpovědí na Vaše otázky a tím Vám pomoci zajistit trvalou, kvalitní změnu ve Vašem životě.

Výhody spolupráce

- Nepotřebujete doporučení lékaře

- Nevede se o Vás žádný zdravotní ani úřední záznam

- Získáváte prostor pro pravidelnou intenzivní péči k řešení Vašich nepohod.

CHCI SI DOMLUVIT SEZENÍ

NEVEDU ŽÁDNOUDATABÁZI KONTAKTŮ. UVEDENÉ INFORMACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K DOJEDNÁNÍ SCHŮZKY.

Změň co změnit můžeš, ostatní nech být. -Henry Ford-