Daniel Baumruk

2016 - založena D-poradna

2016 do součastnosti Bílý nosorožec o.p.s. působnost v projektu Dům na půl cesty a v ESF projektu Odvaha ke změně cílená na oblast sekundárních prevencí a věk klientů 15 - 18let.

2016 - 2018 preventista na vzdělávacích turnusech Umělecké agentury Ambrozia o.p.s.

2014 - 2015 terapeutická činnost v Náš svět o.p.s. v oddělení archa.
zařízení je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

2010 - 2018 PADASFM z.s. - program zaměřen na branou přípravu a prevenci kriminality u dětí a mládeže ve věku 13 - 17let opřené o prvky integrativní psychoterapie.

2010 - 2012 Další zkušenosti jsem získával v terapeutické komunitě Renarkon o.p.s. - terapeutická činnost pro cílovou skupinu klientů s kriminální minulostí, psychickými a zdravotními obtížemi spojené s předešlým dlouhodobě užíváním návykových látek. Jinými slovy terapeutická komunita je místem, která poskytuje lidem s trvalou závislostí (látkovou i nelátkovou) léčbu ve chvíli, kdy jiné formy léčby selhávají.

2008 - 2010 Působnost v Dětském domově se školou Ostrava-Kunčice - výchovná a terapeutická činnost s cílovou skupinou dětí s vážnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvalou duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči.

2001 - 2008 Centrum nové naděje a sdružení Klubko - Tvorba adaptačních programů a psychoher pro cílovou skupinu studentů a pedagogů.

- Kurz: Práce s terapeutickými kartami
- Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (model SUR) - 5 let - Skálův institut o.p.s.
- Základy krizové intervence - Remedium o.p.s.
- Trauma I. - Remedium o.p.s.
- Trauma II. - Remedium o.p.s.
- Kurz vyjednávání.
- Asistent pedagoga - Kvic o.p.s.
- Pracovník v sociálních službách.
- Pracovník v oblasti přípravy minoritních skupin s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce - Univerzita Palackého v Olomouci.

Činnost

- Zajímá Vás co připravuji?

- Nebo byste rádi získali informace o tom, co již proběhlo?

- Nahlédnout můžete také na mé reference.

Přednáším a publikuji

Zajímá Vás dění kolem psychologie a psychoterapie? Po rozkliknutí tohoto odkazu můžete sledovat, kde přednáším a kde se můžete setkat s mými články a příspěvky.


K ZAMYŠLENÍ

- Kde je vůle, tam je cesta.
- Kde je cesta je setkání a sdílení.
- Kde je sdílení, tam je taky soudržnost.
- Kde je soudržnost, tak je možná i spolupráce.
- Kde je spolupráce, tam je prostor něco změnit.
- Tam kde něco změníme, tak získáme zkušenost.
- Když získáme zkušenost, získáme hodnoty.
- Získáme-li hodnoty, získáme osobní naplnění.
- Umíme-li své osobní naplnění a radost z tohoto stavu předat, pocítíme štěstí.
- Umíme-li předávat štěstí, dodáváme vůli a motiv tomu, kdo hledá cestu...

- Daniel Baumruk -

Certifikáty, diplomy a ocenění