Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. - Mark Twain

Daniel Baumruk


Má kariéra začala v r. 1998. Bylo to období, kdy jsem si poprvé zkusil práci s lidmi, dětmi a mládeží. Realizoval se v oblasti pedagogiky volného času, sestavoval teamspiritové a teambuildingové programy, jak pro školní kolektivy (adaptační kurzy), tak firmy. Tyto činnosti jsem realizoval v organizacích Centrum nové naděje a sdružení Klubko. V roce 2006 mě napadlo založit si svou neziskovou organizaci zaměřenou na sportovní aktivity a volný čas pro děti a mládež.

První velká profesní změna směrem ke kariéře terapeuta byla pro mě pracovní zkušenost v Dětském domově Ostava Kunčice. Zde byla cílová skupina děti, kterým byla nařízená ústavní výchova. Děti s vážnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvalou duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči. Záleželo mi na tom, aby tyto děti získaly od života i pozitivní zkušenosti. Práce mě začala zajímat víc a víc. To znamenalo se do práce opravdu ponořit. V tomto ústavě jsem působil na pozicích asistent pedagoga, asistent vychovatele a vychovatel.

V roce 2012 přišla zajímavá příležitost pracovat v terapeutické komunitě Renarkon o.p.s. jako terapeut. Cílová skupina byli klienti s kriminální minulostí, psychickými a zdravotními obtížemi spojené s předešlým dlouhodobě užíváním návykových látek. Jinými slovy terapeutická komunita je místem, která poskytuje lidem s trvalou závislostí (látkovou i nelátkovou) léčbu ve chvíli, kdy jiné formy léčby selhávají. Na této práci bylo velmi hezké pozorovat samotnou změnu klientů. S nějakým nastavením přišli a odcházeli úplně s jiným nastavením a vizemi do svého života. V té době jsem již procházel psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii postaveném na modelu SUR pod vedením PhDr. Magdaleny Frouzové ve Skálově institutu o.p.s.

Souběžně s touto činností jsem se realizoval také ve své neziskové organizaci PADASFM z.s. Na základě zkušeností z práce, výcviku a mých zájmů jsem s přáteli implementoval do tréninkových plánů, program osobního rozvoje pro děti a mládež postavený na prvcích integrativní psychoterapie. Vydali jsme se tak nejen cestou osobního rozvoje dětí a mládeže, ale také cestou prevence kriminality a neformálního vzdělávání. Navázaná byla tak spolupráce např. s Městkou policií Frýdek-Místek, magistrátem města Frýdek-Místek a Asociací praktické, sportovní a dynamické střelby. Téma osobního rozvoje děti jsem v rámci PADASFM z.s. rozvinul natolik, že jsem jej na doporučení a pozvání byl v květnu 2017 přednášet na mezinárodní, psychoterapeutické konferenci v Denveru (Colorado - USA). - SEPI

Aktuálně vedle své D-poradny pracuji v organizaci Bílý nosorožec o.p.s. Tato organizace realizuje řadu projektů a já působím ve dvou. Ve službě Dům na půl cesty a projektu "Odvaha ke změně".

V Domě na půl cesty působím jako terapeutický pracovník. Cílová skupina jsou mladí lidé ve věku od 18 - 26let, kteří přicházejí z: dětských domovů, pěstounských péčí, výkonu trestu ... Služba poskytuje bydlení pro osoby, které na základě této životní změny se mohou stát lidmi bez přístřeší a hledají nejen bydlení, ale i podporu v jejich aktuální nepříznivé životní situaci.

Projekt "Odvaha ke změně" je projektem sekundární prevence. Tzn. program je určen pro mládež od 15 do 19 let, která je v péči kurátorů, OSPOD, Probační mediační služby apod. Mluvíme tak o mládeži, která již má za sebou drobnou trestnou činnost, jsou hůř uplatnitelní na trhu práce anebo se u nich projevují prvky a znaky rizikového chování. Projekt tak s nimi řeší hlouběji témata, které s výše zmíněnými zástupci služeb, preventisti řešit nemohou.

V neposlední řadě působím od r. 2016 jako metodik prevence v umělecká agentura Ambrozia o.p.s. Zde je mou primární činností pracovat s týmem oddílových vedoucích, kteří jsou aktivní pravou rukou lektorům. Cílem je na takovém turnuse aktivní komunikace s oddílovými vedoucími, se kterými se snažíme podchytit případné tvořící se patologické a rizikové vztahy mezi účastníky.- Kurz: Práce s terapeutickými kartami
- Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (model SUR) - 5 let - Skálův institut o.p.s.
- Základy krizové intervence - Remedium o.p.s.
- Trauma I. - Remedium o.p.s.
- Trauma II. - Remedium o.p.s.
- Kurz vyjednávání.
- Asistent pedagoga - Kvic o.p.s.
- Pracovník v sociálních službách.
- Pracovník v oblasti přípravy minoritních skupin s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce - Univerzita Palackého v Olomouci.

Činnost

- Zajímá Vás co připravuji?

- Nebo byste rádi získali informace o tom, co již proběhlo?

- Nahlédnout můžete také na mé reference.

Přednáším a publikuji

Zajímá Vás dění kolem psychologie a psychoterapie? Po rozkliknutí tohoto odkazu můžete sledovat, kde přednáším a kde se můžete setkat s mými články a příspěvky.


K ZAMYŠLENÍ

- Kde je vůle, tam je cesta.
- Kde je cesta je setkání a sdílení.
- Kde je sdílení, tam je taky soudržnost.
- Kde je soudržnost, tak je možná i spolupráce.
- Kde je spolupráce, tam je prostor něco změnit.
- Tam kde něco změníme, tak získáme zkušenost.
- Když získáme zkušenost, získáme hodnoty.
- Získáme-li hodnoty, získáme osobní naplnění.
- Umíme-li své osobní naplnění a radost z tohoto stavu předat, pocítíme štěstí.
- Umíme-li předávat štěstí, dodáváme vůli a motiv tomu, kdo hledá cestu...

- Daniel Baumruk -

Certifikáty, diplomy a ocenění