Lehce dosažené cíle, nemají žádnou hodnotu.

O mně


Daniel Baumruk

Ročník: 1984.
Působnost: Frýdek-Místek.
 Přímá praxe s dětmi a mládeží od r. 1998

- Terapeut v organizaci Bílý nosorožec o.p.s.
- Terapeut v terapeutické komunitě Renarkon o.p.s.
- Předseda PADASFM z.s.
- Asistent pedagoga a vychovatele
v dětském domově Ostrava-Kunčice.
- Stáže: sdružení Klubko, Centrum Nové Naděje, působnost v dětském domově na Ukrajině v projektu Adry.

MÁ PRÁCE JE SUPERVIZNĚ KONZULTOVÁNA.

Vzdělání

- Kurz: Práce s terapeutickými kartami
- Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (model SUR) - 5 let - Skálův institut o.p.s.
- Základy krizové intervence - Remedium o.p.s.
- Trauma I. - Remedium o.p.s.
- Trauma II. - Remedium o.p.s.
- Kurz vyjednávání.
- Asistent pedagoga - Kvic o.p.s.
- Pracovník v sociálních službách.
- Pracovník v oblasti přípravy minoritních skupin s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce - Univerzita Palackého v Olomouci.


K ZAMYŠLENÍ

- Kde je vůle, tam je cesta.
- Kde je cesta je setkání a sdílení.
- Kde je sdílení, tam je taky soudržnost.
- Kde je soudržnost, tak je možná i spolupráce.
- Kde je spolupráce, tam je prostor něco změnit.
- Tam kde něco změníme, tak získáme zkušenost.
- Když získáme zkušenost, získáme hodnoty.
- Získáme-li hodnoty, získáme osobní naplnění.
- Umíme-li své osobní naplnění a radost z tohoto stavu předat, pocítíme štěstí.
- Umíme-li předávat štěstí, dodáváme vůli a motiv tomu, kdo hledá cestu...

- Daniel Baumruk -

Co mě baví?